Avalon Direct English

szkoleniePoszukując najlepszych sposobów szkoleń językowych nawiązaliśmy współpracę z Avalon Institute of English który opracował metodę Avalon Direct English
Nawiązuje ona do sposobu nauczania znanego z Metody Callana (pytania i odpowiedzi jako podstawowa forma pracy na zajęciach).
Avalon Direct English to bardzo intensywna konwersacja w języku angielskim, już od pierwszej lekcji.

 •     nowoczesne, wpółczesne słownictwo z wielu dziedzin życia
 •     aktualna tematyka przydatna w typowych sytuacjach komunikacyjnych
 •     brak narzuconych z góry odpowiedzi na pytania
 •     ciekawe dynamiczne lekcje bezpośrednio angażujące słuchaczy do praktycznych wypowiedzi
 •     jasno wytłumaczona gramatyka z dużą ilością praktycznych ćwiczeń
 •     duża ilość materiałów dodatkowych możliwych do wykorzystania na zajęciach

 AVALON DIRECT ENGLISH TO METODA

 •     doskonała dla osób rozpoczynających naukę języka
 •     skuteczna dla osób chcących szybko nauczyć się efektywnie porozumiewać się w j. angielskim
 •     bez prac domowych- czyli dla zapracowanych- intensywność, tempo lekcji i częste powtórki pozwalają na utrwalenie wiedzy

AVALON DIRECT ENGLISH TO

 •     metoda bezpośrednia- z czterech podstawowych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) w 80% skupia się na słuchaniu i mówieniu
 •     kolejność uczenia się – ucho, usta, oko, ręka -najpierw uczeń słyszy słowo, potem je powtarza, następnie widzi napisane i na końcu sam pisze
 •     uczeń uczy się jak dziecko, zgodnie z funkcjonowaniem mózgu-zapamiętując a następnie kojarząc ze słuchu- a nie jak w szkole na podstawie wzroku i pamięci
 •     brak j. polskiego- skutecznie i od razu przełamuje naturalną barierę porozumiewania się w języku obcym
 •     tłumaczenie nowego materiału za pomocą obrazu i gestu- w początkowym etapie , w kolejnych werbalnie- za pomocą prostego słownictwa
 •     pozwala na szybkie oswojenie się z melodią i intonacją języka
 •     nauka rozpoznawania wyrazów w wypowiedzi a nie izolacji
 •     nauka myślenia i formułowania myśli od razu po angielsku- duża oszczędność czasu wypowiedzi
 •     nauka rozumienia wypowiedzi w tempie szybszym niż konwersacyjne- ułatwia zrozumienie wypowiedzi w naturalnym tempie, wyczula ucho
 •     konstrukcja lekcji- pytania i odpowiedzi – uczy gotowych wzorców wypowiedzi i utrwala je w pamięci
 •     częste powtórzenia- zapewniają utrwalenie poznanego materiału i pozwalają na jego aktywne ćwiczenie
 •     nauka elastyczności językowej-dowolność wypowiedzi na dany temat buduje pewność siebie w użyciu języka obcego