Błędy językowe, które można uniknąć

Polacy używają niekiedy słów, których znaczenia kompletnie nie rozumieją. Tak jest ze słowem bynajmniej. Słowo to służy raczej jako zaprzeczenie a nie przyznanie racji. Weźmy pod uwagę przykład. Ktoś mówi, że kupił rzecz ale bynajmniej nie przepłacił. To jest poprawna forma. Bynajmniej nie można stosować do zaakcentowania pewnych faktów. Złą formą użycia słowa bynajmniej będzie z kolei zwrot dużo wydałem na auto, bynajmniej jestem z niego zadowolony. Taka forma jest niedorzeczna. Jak widać ten popularny błąd językowy wymaga raczej z niezrozumienia danego słowa. Podobnie jest ze słowem dywagować. Dywagowanie wcale nie oznacza dyskutowania. To oznacz, że ktoś schodzi z głównego wątku czy tematu rozmowy na wątek poboczny. Podobnie jest ze słowem pretensjonalnym. Wielu myśli, że słowo to odchodzi to co samo co pretensje. Osoba pretensjonalna czyli mająca urazy, pretensje wyrzuty. Nic bardziej mylnego. Przymiotnikiem pretensjonalny określamy raczej kogoś o bardzo wysokie samoocenie. Jak widać język polski kryje w sobie wiele tajemnic.