Błędy językowe popełniane przez nas

O błędach językowych popełnianych przez polaków można pisać wiele. Można wymieniać typowe, najpowszechniejsze błędy, jednak co to da? Lepiej poszukać źródła problemu. Dlaczego nie szanujemy swojego języka, wprowadzamy do niego mnóstwo anglojęzycznych zwrotów? Przyczyny tego stanu rzeczy można upatrywać się przede wszystkim w systemie kształcenia Polaków. Dla niemal wszystkich pokoleń prawdziwą katorgą było czytanie lektur. Zmuszani uczniowie szybko zniechęcali się do czytania, kojarząc je jedynie z negatywnymi emocjami. Nic zaś nie wpływa na poprawność językową jak czytanie książek, zapoznanie się ze słowem pisanym. Czytanie ma ogromną wartość, nie można do tego działania się zniechęcać. Czytanie pomaga prawidłowo budować zdania, pomaga jaśniej się wyrażać, wzbogaca słownictwo. Nauczyciele powinni zaś w jasny i przejrzysty sposób ukazać proces tworzenia zdań czy tekstów. Niestety zajęcia z gramatyki często są na drugim planie. W gimnazjum w niektórych szkołach nawet nie realizuje się zajęć z ortografii czy gramatyki. Wyniki widoczne są w potocznej polszczyźnie jaką posługujemy się wszyscy.