Tłumaczenia ustne dla firm

tlumaczWśród szerokiej oferty naszego biura nie mogło zabraknąć jednej z podstawowych usług w branży językowej, jaką jest tłumaczenie ustne. Wykonujemy usługi tłumaczeniowe z zakresu wszystkich języków nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Stawiamy na zadowolenie naszych klientów, dlatego też jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje współpracy. Continue reading “Tłumaczenia ustne dla firm” »

Korepetycje z języka polskiego

Nazywam się Małgorzata Mroczek. Tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskałam w czerwcu 2012 roku. Przez praktycznie cały okres studiów prowadziłam korepetycje z języka polskiego. Zdobyte w ten sposób doświadczenie oraz wykształcenie procentują w mojej pracy zawodowej – jestem nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 we Wrocławiu. Obecnie kontynuuję swoją edukację na studiach podyplomowych z psychologii dziecięcej.

Continue reading “Korepetycje z języka polskiego” »

Piękno polskiej literatury

Okres przełomu wieków, przypadający na przełom stulecia dziewiętnastego i dwudziestego, w kulturze i literaturze polskiej nazywane jest okresem Młodej Polski. To nasza lokalna odmiana okresu modernizmu, który wówczas dominował w całej Europie.


Młoda Polska to bardzo wyjątkowy okres literacki. Pojawiło się wówczas wielu utalentowanych i niezwykłych pisarzy, ale również pojawiły się niepowtarzalne dzieła, które do dziś oczarowują znawców literatury i zwykłych czytelników.


To okres buntu wrażliwych twórców, pisarzy i literatów. Przeciwstawiali się oni postępującej technicyzacji życia, walczyli z rozszerzającym się drobnomieszczaństwem, jako dominującym stylem kulturalnym. Wszystko to, co działo się wokół nich podlegało kontestacji, co wyrażali w swoich utworach literackich. Continue reading “Piękno polskiej literatury” »

Zaszufladkowano do kategorii języki

Język żywym organizmem

Język polski ulega ciągłym przeobrażeniom. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zmiany następują coraz szybciej. Coraz trudniej mówić na przykład o poprawności językowej polaków. Na skutek nowoczesnych mediów typowo polskie końcówki jaką ą czy ę mogą całkiem zniknąć. Młodzież najczęściej sięgająca po te technologiczne nowinki woli się posługiwać skrótami pisząc e-maile do swoich znajomych. Continue reading “Język żywym organizmem” »

Zaszufladkowano do kategorii języki

Trudny język polski

Wielu z nas wydaje się, że język polski jest bardzo trudny. Pomimo wieloletniej nauki języka polskiego rzesza dorosłych obywateli posługuje się niepoprawną polszczyzną. Osoby mogące poszczycić się wyższym wykształceniem nie są wyjątkiem. Popełniają one typowe błędy językowe. Język polski jest trudny. Co do tego faktu nie mają wątpliwości obcokrajowcy starający się przyswoić zasady rządzące tym dziwnym tworem jakim jest język polski. Osoby te powinny kierować się kilkoma prostymi zasadami. Continue reading “Trudny język polski” »

Zaszufladkowano do kategorii języki

Najpowszechniejsze błędy językowe

Polski język pozostawia wiele do życzenia nie tylko w kwestii ortografii. Wręcz puchnie ucho gdy musimy słuchać niepoprawnej polskiej wymowy. Mowa tutaj głównie o obcojęzycznych zwrotach, a co grosza o tych z rodowodem polskim. Przede wszystkim popełniamy błędy językowe gdy jesteśmy przy wymowie słów pochodzenia obcego. Maggi wymawiamy zwykle tak jak przeczytamy. Tak naprawdę w wymowie powinna pojawić się głoska dż, i wtedy mamy madżi czyli poprawną formę. Continue reading “Najpowszechniejsze błędy językowe” »

Zaszufladkowano do kategorii języki

Powszechne błędy językowe

Polacy nie zdają sobie sprawy z błędów językowych jakie popełniają. Wydaje nam się, że nasza mowa jest poprawna. Rzeczywistość jest daleka jednak od tych wyobrażeń. Najlepszym dowodem o stanie języka polskiego jest internet i komentarze użytkowników. Ortografia, styl wypowiedzi, konstrukcja gramatyczna pozostawiają wiele do życzenia. Na dodatek w obieg niemal na trwałe weszły zwroty, które są całkowicie niepoprawne a ciągle stosowane. Continue reading “Powszechne błędy językowe” »

Zaszufladkowano do kategorii języki

Poprawność językowa wśród młodych

Poprawność języka polskiego używanego przez wielu młodych polaków pozostawia wiele do życzenia. Używanie telefonów komórkowych oraz internetu nie sprzyja zachowaniu poprawności językowej. Wręcz przeciwnie nawet. Internet i SMS-y sprawiają, że popełniamy mnóstwo błędów. Tych błędów jesteśmy świadomi, z pośpiechu i lenistwa nie stosujemy jednak znaków diakrytycznych. Jeśli ktoś nie wie co pod tą nazwą się kryje to mamy tu na myśli głoski ą, ę czy ż. Mamy w nosie poprawność językową bowiem szybciej i prościej napisać e-maila czy wiadomość SMS z pominięciem tych znaków. Continue reading “Poprawność językowa wśród młodych” »

Zaszufladkowano do kategorii języki

Błędy językowe, które można uniknąć

Polacy używają niekiedy słów, których znaczenia kompletnie nie rozumieją. Tak jest ze słowem bynajmniej. Słowo to służy raczej jako zaprzeczenie a nie przyznanie racji. Weźmy pod uwagę przykład. Ktoś mówi, że kupił rzecz ale bynajmniej nie przepłacił. To jest poprawna forma. Bynajmniej nie można stosować do zaakcentowania pewnych faktów. Złą formą użycia słowa bynajmniej będzie z kolei zwrot dużo wydałem na auto, bynajmniej jestem z niego zadowolony. Taka forma jest niedorzeczna. Continue reading “Błędy językowe, które można uniknąć” »

Zaszufladkowano do kategorii języki