Gdzie możesz znaleźć informację na temat pisania pracy dyplomowej z IT

dyplomW ostatnich latach bardzo dużo ludzi zdecydowało się na pójście na studia w dziedzinie IT. Podyktowane to było szczególnie presją społeczeństwa. W zasadzie każdy wyobrażał sobie, iż uzyskanie wyższego wykształcenia będzie gwarancją pociągającej i zarazem dobrze płatnej pracy. Na nieszczęście po kilku latach okazało się, iż powstało mnóstwo prywatnych uczelni, więc otrzymanie wyższego wykształcenia nie jest już niczym skomplikowanym i każdy jest w stanie się pochwalić tytułem magistra. Czytaj dalej

Nowoczesny język polski

ortografiaJęzyk polski ulega ciągłym przeobrażeniom. Co do tego szczególnie młodzi ludzie nie mają wątpliwości. Obecnie polski język zmienia się pod wpływem języka angielskiego. Coraz więcej angielskich słów i zwrotów na stałe wchodzi w użycie. Oczywiście nie jest to pierwsza sytuacja gdy polski język zmieniał się pod wpływem obcego. W słowniku znajdziemy całe mnóstwo zwrotów pochodzenia francuskiego, niemieckiego czy włoskiego. Czytaj dalej

Język polski okiem obcokrajowców

Można w ostatnich latach zauważyć wzrost popularności języka obcego. Przyczyniła się do tego fala emigracyjna, jaka wyruszyła z naszego kraju po wstąpieniu polski do Unii Europejskiej. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Niemiec dostrzegli korzyści płynące z nauki języki polskiego. Przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu się na kurs językowy, z pewnością nie zdawali sobie sprawy z trudności polszczyzny. Anglikom znajomość języka angielskiego pomaga zdobyć pracę, nawet na wyższych stanowiskach. Czytaj dalej

Nauka języka polskiego trwa całe życie

Języka polskiego uczymy się właściwie całe życie. Na przestrzeni lat, pod wpływem wielu różnych czynników język polski przeobraża się. Niektóre słowa całkowicie wychodzą z użycia inne zaś na stałe do niego wchodzą. Nie byłoby w tym nic złego gdyby Polacy dbali o poprawność językową. Najlepszym sposobem na zachowanie poprawności językowej jest czytanie lektur. Książki naprawdę pomogą pisać i wysławiać się poprawnie. Zwykle nasze błędy językowe wynikają z naszego niechlujstwa. Mówimy skrótami zamiast pełnymi wyrazami, te zaś przeobrażają się w zupełnie inne materie słowne. Najlepszym przykładem będzie zwrot w każdym bądź razie. Wielu mylnie uważa, że zwrot ten jest poprawną formą powrotu do głównego tematu rozmowy czy podsumowania. Poprawną formą tego wyrażenia jest wyłącznie zwrot bądź co bądź. Wiele problemów nastręcza też brzmienie poszczególnych głosek. Ch a h w wymowie nie rozróżnimy. Czasami trudno też powiedzieć czy mowa o głosce s czy z. W takim przypadku jak spowrotem, często mylnie zapisywanym z powrotem.