Język polski okiem obcokrajowców

Można w ostatnich latach zauważyć wzrost popularności języka obcego. Przyczyniła się do tego fala emigracyjna, jaka wyruszyła z naszego kraju po wstąpieniu polski do Unii Europejskiej. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Niemiec dostrzegli korzyści płynące z nauki języki polskiego. Przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu się na kurs językowy, z pewnością nie zdawali sobie sprawy z trudności polszczyzny. Anglikom znajomość języka angielskiego pomaga zdobyć pracę, nawet na wyższych stanowiskach. Powinna ich zaniepokoić wiadomość o tym, że język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na całym świecie. Zawdzięczamy to bardzo skomplikowanej gramatyce, fleksji jak też ogromnej liczbie wyjątków. Nie tylko jednak język polski w formie pisemnej nastręcza wiele trudności,. Obcokrajowcy wręcz łamią sobie języki na polskich chrząszczach czy Szczebrze-szynach. W początkowej fazie nauki popełniają oni mnóstwo błędów języków. Nie możemy się z nich śmiać, zawsze starajmy się grzecznie poprawić cudzoziemca. Zasługuje on bowiem na pochwały już przez sam wzgląd na to, że zdecydował on się na naukę jednego z najtrudniejszych języków świata.