Język żywym organizmem

Język polski ulega ciągłym przeobrażeniom. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zmiany następują coraz szybciej. Coraz trudniej mówić na przykład o poprawności językowej polaków. Na skutek nowoczesnych mediów typowo polskie końcówki jaką ą czy ę mogą całkiem zniknąć. Młodzież najczęściej sięgająca po te technologiczne nowinki woli się posługiwać skrótami pisząc e-maile do swoich znajomych. Zarówno piszącym jak i odbierającym te SMS-y brak polskich znaków nie przeszkadza w zrozumieniu całego tekstu. Z pewnością tym polakom na poprawności językowej zupełnie nie zależy. Najważniejsze dla nich jest to by ich odbiorca zrozumiał treść wypowiedzi. O poprawność językową dbają zwykle osoby starsze. Jest to jednak starsze pokolenie, a to właśnie młodzież będzie użyć przyszłe pokolenia swoich dzieci polszczyzny. Czy jednak przeobrażenia w języku są czym negatywnym? Oczywiście, że nie. Świat pędzi do przodu, język musi się wzbogacać by móc ten świat opisać. Przy tym trzeba pamiętać o poprawności językowej, nawet przy stosowaniu nowych zwrotów.