Nauka języka polskiego przez cudzoziemców

Nauka języka polskiego dla obcokrajowców łatwa na pewno nie jest. Język polski jest trudny w wymowie, trudna jest ortografia i gramatyka. Zresztą według niezależnych rankingów polski zajmuje najwyższe miejsca pod względem trudności. Cudzoziemiec mieszkający i pracujący w naszym kraju będzie miał spore problemy z nauką. W krajach anglosaskich o wiele łatwiej szlifować język w sklepie, autobusie czy pracy. Polacy są raczej zamknięci, nie przeprowadzamy tak swobodnych konwersacji jak nasi zachodni sąsiedzi. Ponadto według cudzoziemców mówimy zbyt szybko. Fonetycznie nie są oni w stanie wyłapać poszczególnych słów. Język polski charakteryzuje ponadto spora ilość wszelkich wyjątków. Sporym problemem jest też odmiana przez przypadki. Z drugiej strony my mamy tylko kilka przypadków w języku węgierskim jest ich aż 27. Sporych problemów nastręczają osobowe końcówki czasowników. W języku angielskim powiemy przecież Dave go, w wersji żeńskiej Suzana go. Dla obcokrajowców niezrozumiałe jest dodawania żeńskich bądź męskich końcówek oznaczających daną czynność.