Nauka języka polskiego trwa całe życie

Języka polskiego uczymy się właściwie całe życie. Na przestrzeni lat, pod wpływem wielu różnych czynników język polski przeobraża się. Niektóre słowa całkowicie wychodzą z użycia inne zaś na stałe do niego wchodzą. Nie byłoby w tym nic złego gdyby Polacy dbali o poprawność językową. Najlepszym sposobem na zachowanie poprawności językowej jest czytanie lektur. Książki naprawdę pomogą pisać i wysławiać się poprawnie. Zwykle nasze błędy językowe wynikają z naszego niechlujstwa. Mówimy skrótami zamiast pełnymi wyrazami, te zaś przeobrażają się w zupełnie inne materie słowne. Najlepszym przykładem będzie zwrot w każdym bądź razie. Wielu mylnie uważa, że zwrot ten jest poprawną formą powrotu do głównego tematu rozmowy czy podsumowania. Poprawną formą tego wyrażenia jest wyłącznie zwrot bądź co bądź. Wiele problemów nastręcza też brzmienie poszczególnych głosek. Ch a h w wymowie nie rozróżnimy. Czasami trudno też powiedzieć czy mowa o głosce s czy z. W takim przypadku jak spowrotem, często mylnie zapisywanym z powrotem.