Nowoczesny język polski

ortografiaJęzyk polski ulega ciągłym przeobrażeniom. Co do tego szczególnie młodzi ludzie nie mają wątpliwości. Obecnie polski język zmienia się pod wpływem języka angielskiego. Coraz więcej angielskich słów i zwrotów na stałe wchodzi w użycie. Oczywiście nie jest to pierwsza sytuacja gdy polski język zmieniał się pod wpływem obcego. W słowniku znajdziemy całe mnóstwo zwrotów pochodzenia francuskiego, niemieckiego czy włoskiego. Obecnie nikt jednak nie zastanawia się nad pochodzeniem poszczególnych zwrotów. Zresztą w mowie polskiej zostały wyłącznie te zwroty, które naprawdę są potrzebne. Polacy nie zastanawiają się również nad poprawnością językową. Poprzez niezrozumienie znaczenia niektórych słów, tworzone są całkowicie niedopuszczalne formy gramatyczne. Polacy coraz częściej posługują się też skrótami. Z pewnością winić za to można tempo życia. Szczególnie młodzi ludzie w nosie mają poprawną polszczyznę. Młodzi ludzie nie wyrażają się poprawnie, bowiem wzorce językowe czerpią z internetu i telewizji. Niegdyś wzorce te czerpane były z książek.

Młodym duże problemy sprawiają zadania typu: „Uzasadnij pisownie wyrazów:

  • podróż
  • żakiety
  • biżuteria
  • założył
  • żabotami
  • książki
  • że
  • rzeczy
  • dużych

Dlaczego piszemy ż lub rz?”

Zobacz – język w linkach sponsorowanych. Językowe aspekty reklamy.