Powszechne błędy językowe

Polacy nie zdają sobie sprawy z błędów językowych jakie popełniają. Wydaje nam się, że nasza mowa jest poprawna. Rzeczywistość jest daleka jednak od tych wyobrażeń. Najlepszym dowodem o stanie języka polskiego jest internet i komentarze użytkowników. Ortografia, styl wypowiedzi, konstrukcja gramatyczna pozostawiają wiele do życzenia. Na dodatek w obieg niemal na trwałe weszły zwroty, które są całkowicie niepoprawne a ciągle stosowane. Jak bowiem można cofać się do tyłu. Wystarczy powiedzieć, że się cofamy. Czy ktoś słyszał by cofać się do przodu? Oczywiście, że nie ponieważ cofać można się tylko w jednym kierunku. Wiele osób pisze również błędnie to co usłyszy. W ten sposób zamiast włączać mamy włanczać, zamiast wziąć mamy wziąść. To jedne z chyba najpowszechniejszych błędów językowych stosowanych na dużą skalę. Nie potrafimy również poprawnie wymawiać datę. Gdy mowa o roku to poprawną formą jest rok dwutysięczny pierwszy a nie dwa tysiące pierwszy. Jeśli opisujmy dzienną datę to nie mówimy trzeciego marca tylko trzeci marca.