Trudny język polski

Wielu z nas wydaje się, że język polski jest bardzo trudny. Pomimo wieloletniej nauki języka polskiego rzesza dorosłych obywateli posługuje się niepoprawną polszczyzną. Osoby mogące poszczycić się wyższym wykształceniem nie są wyjątkiem. Popełniają one typowe błędy językowe. Język polski jest trudny. Co do tego faktu nie mają wątpliwości obcokrajowcy starający się przyswoić zasady rządzące tym dziwnym tworem jakim jest język polski. Osoby te powinny kierować się kilkoma prostymi zasadami. Po pierwsze powinny dużo słuchać. Największym problemem jest wymowa. Mało, który naród przystosowany jest do wymawiania skomplikowanych szeleszczących głosek. Uczeń w trakcie rozmowy z pewnością będzie starał się wypowiedzieć gramatycznie. Przypomnienie sobie zasad rządzących konstrukcją zdań zajmie zbyt wiele czasu. Z tego względu o gramatyce przy nauce polskiego lepiej zapomnieć. Nauka języka polskiego z pewnością będzie długotrwała. Obcokrajowcy z pewnością nigdy też do końca nie wyeliminują obcego akcentu. Z drugiej jednak strony mogą poznać zasady gramatyczne lepiej niż nie jeden polak.