Uniwersytet Wrocławski – opinie o studiach

(1)_ Wroclaw_-_Uniwersytet_Wroclawski_o_poranku (385x249)Wrocław jest bardzo pięknym, klimatycznym miastem o bogatej historii akademickiej. Jedną z tamtejszych uczelni jest Uniwersytet Wrocławski – uczelnia bardzo popularna wśród maturzystów. Poznaj bliżej UWr, ofertę edukacyjną oraz opinie o szkole, by z całkowitą pewnością ubiegać się o przyjęcie na ten uniwersytet lub poszukać innej uczelni.

Historia
Uniwersytet Wrocławski cieszy się ponad 300-letnią historią i należy do zaszczytnego grona najstarszych uczelni wyższych w Europie Środkowej. UWr cieszy się dziś znakomitą opinią wśród pracowników i studentów – obecnie na uczelni kształci się około 40 000 osób w ramach studiów dziennych, zaocznych różnego stopnia.
Historia powstania Uniwersytetu Wrocławskiego sięga XVIII wieku, gdy cesarz austriacki Leopold I podpisał akt fundacyjny Aurea bulla fundationis Universitatis Wratislaviensis. Cesarz chciał, by uczelnia wyższa nosiła jego imię, niemniej dziś szkoła nazywana jest Uniwersytetem Wrocławskim a cesarza uhonorowano w inny sposób – poświęcono mu aulę, nazywaną Aulą Leopoldyńską.Początkowo uczelnia liczyła tylko 2 wydziały – teologii katolickiej oraz filozofii. Obecnie UWr posiada 10 wydziałów, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

Wydziały i oferta edukacyjna
Uniwersytet Wrocławski oferuje kształcenie na 10 wydziałach:

– Wydział Biotechnologii
– Wydział Chemii
– Wydział Filologiczny
– Wydział Fizyki i Astronomii
– Wydział Matematyki i Informatyki
– Wydział Nauk Biologicznych
– Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
– Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
– Wydział Nauk Społecznych
– Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Posiada także ofertę Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska.
Na UWr można zdobyć licencjat na ponad 70 kierunkach różnych specjalności w rozmaitych trybach (dzienny, zaoczny, wieczorowy). Uczelnia oferuje także studia inżynierskie w trybie dziennym na kierunkach: fizyka techniczna oraz informatyka. Studia II stopnia to studia magisterskie, zapewniające kształcenie na ponad 70 kierunkach różnych specjalności w trybie dziennym, zaocznym oraz wieczorowym. UWr oferuje też jednolite 5-letnie studia magisterskie w 3 trybach na 2 kierunkach: prawo, psychologia. Uczelnia zachęca też do studiów doktoranckich zaocznych i dziennych na 22 kierunkach oraz do studiowania na kierunkach zamawianych: biotechnologia, fizyka, fizyka techniczna oraz informatyka.

Na UWr można studiować w języku angielskim na 2 kierunkach licencjackich, 14 kierunkach magisterskich, studiach doktoranckich wszystkich kierunków i około 130 kursach. Uniwersytet oferuje ponad 110 kierunków studiów podyplomowych oraz 9 współfinansowanych ze środków unijnych. UWr to także rozmaite kursy dokształcające oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku dla seniorów.

Opinie
Uniwersytet Wrocławski cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów, którzy rokrocznie chętnie wybierają go na miejsce zdobywania wyższego wykształcenia. Uczelnia zyskała dobre opinie za bogatą ofertę edukacją, liczne kursy, studia podyplomowe oraz doktoranckie i studia w języku angielskim. Dużą popularnością cieszą też kierunki zamawiane oraz od dawna popularne, jak prawo czy psychologia, utrzymane nie w systemie bolońskim a jednolitym 5-letnim.
UWr bywa jednak gorzej oceniany, niż Politechnika Wrocławska – nie od dziś wiadomo, że nauki techniczne cieszą się większym poważaniem niż humanistyczne. Niemniej uczelnia ma dobre opinie w środowisku, choć wydaje się, że po politechnice łatwiej o pracę.

Ciekawostki
UWr cieszy się mianem uczelni, z którą związani byli następujący nobliści: Theodor Mommsen – literatura, Philipp Lenard – fizyka, Eduard Buchner – chemia, Paul Ehrlich – medycyna, Fritz Haber – chemia, Friedrich Bergius – chemia, Erwin Schrödinger – fizyka, Otto Stern – fizyka, Max Born – fizyka i Hans Georg Dehmelt – fizyka.